Najlepsza konsultacje medyczne

Блог им. berPower
Outsourcing, czyli korzystanie z możliwości zewnętrznych usługodawców na potrzeby naszej działalności, coraz telemedycyna w polsce częściej użytkowany istnieje także na swym rynku medycznym. Z paru lat z powodzeniem sprawdza się w radiologii do zdalnego opisu obrazów. Czerpią z niego także małe, jak centrum opisowe i ogromne firmy medyczne. Na czym polega teleradiologia? Oraz które pomoce może spowodować dla Twojego gabinetu?

Nowoczesne metody informatyczne, digitalizacja badań obrazowych, opracowanie uniwersalnych standardów danych obrazowych oraz liczny wstęp do Internetu, dały na przygotowanie systemów teleradiologicznych. Rozwiązania te osiągną na przesyłanie, gromadzenie i zdalny opis obrazów diagnostycznych wytworzonych w pozycjach medycznych całego świata.

Jak tworzy teleradiologia?

Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centralną jednostkę zwykle określaną jako źródło opisowe oraz placówki medyczne podłączone do budów. Szpitale lub przychodnie czerpiące z oprogramowania teleradiologicznego mają kontakt do systemu, w którym potrafią załączać wykonane obrazy diagnostyczne oraz zarządzać lub robić opisy. Z zmiany zadaniem centrum opisowego jest polecanie wzorami i opisami oraz przyporządkowanie ich do lekarzy dokonujących analizy. Spełnia ono pracę swoistego pośrednika i „centrum dowodzenia” wśród podłączonych do budów jednostek.

W działalności robi to następująco – placówka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i łączy je do systemu teleradiologicznego ze określeniem, jak dobre jest przygotowanie jego analizy. Obraz siecią internetową dociera do miastem opisowego, które decyduje pojawiającymi się zadaniami i dzieli je do danych lekarzy. W kolejnym typie w pierwszej osobie zatrudnieni są wyspecjalizowani radiolodzy, którzy na bieżąco dokonują opisów napływających obrazów. Z mieście zarządzania wizerunki są przesyłane do placówek medycznych z sieci radiologicznej, które dysponują wolnymi zasobami lekarzy natomiast są w stopniu wykonać praktyki w systemie określonym przez jednostkę zlecającą.

Jakie pomoce może spowodować małym, i jakie dużym placówkom?

Do budowy radiologicznej potrafią stanowić podłączone placówki każdego typu: szpitale, kliniki, centra medyczne, duże przychodnie, ale same małe gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z urządzenia, jakim jest zdalny opis obrazów radiologicznych, może sięgać każdy, kto jest zapotrzebowanie na taką usługę.

Dla młodszych placówek medycznych mienie z sieci radiologicznej to duże oszczędności, i jednocześnie duże zalecie. Są określony kontakt do wysokiej klasy specjalistów radiologów z całej Polski, a niekiedy także spoza jej możliwości. Nie muszą odkładać na opisy przez wiele dni lub tygodni, tylko otrzymują je w systemie przydatnym w organizmie (np. na cito, pilne). Lekarz z zakresu radiologii to stosunkowo wąska grupa specjalistów i jest szybkie zapotrzebowanie na ich pomocy. Ponadto – duże oszczędności płyną z faktu, że dysponując cyfrowym sprzętem i podłączeniem do sieci teleradiologicznej, mniejsze placówki nie muszą płacić na stałe lekarzy radiologów. Dla placówek wykonujących małą grupę obrazów diagnostycznych to niezwykle udane rozwiązanie.

Z zmianie większe placówki mogą udostępnić swoje oszczędności, jakich w trzyma nie wykorzystują, na domowe wewnętrzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniają lekarzy radiologów, którzy (podłączeni do budowie teleradiologicznej) mogą wykonywać analizy obrazów zleconych przez inne placówki. Z różnej części – mają nadzieję zdalnych konsultacji z wysokiej wartości specjalistami spoza jednostki, których informacja oraz doświadczenie mogą być wygodne przy analizie skomplikowanych przypadków.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.